Midsummer Solar Roofs

SVENSKTILLVERKADE SOLPANELER SOM INTE SYNS

SE VÅRA PRODUKTER SOLCELLSKALKYLATOR

MOT EN LJUSARE FRAMTID

Vi jobbar med att lösa världens energibehov med hjälp av solen och vår vision är en framtid där alla byggnader drivs med solel. Denna framtid når vi bara om vi kan möta människors behov av enkelhet, hållbarhet, estetik och funktion. Därför tog vi saken i egna händer och förändrade synen på vad en solpanel är.

Läs mer

TRYGGHET HELA VÄGEN

Vi är med dig från början till slut. Från tillverkning av solcell och solpanel till planering, försäljning och installation av slutprodukten uppe på ditt tak. Alla våra produkter tillverkas direkt i vår fabrik utanför Stockholm, där vi enbart använder oss av förnybar energi. Med Midsummer Solar Roofs kan du känna dig trygg hela vägen.

Läs mer

Våra kunder

Såhär går det till

Trygg rådgivning

Berätta om ditt tak, dina behov och önskemål – våra solcellsprojektörer lyssnar och tar fram en lösning för just dig.

Beräkningar

Vi hjälper till att göra beräkningar för ditt tak och tar fram ett kostnadsförslag på förfrågan. Efter överenskommet avtal kommer vi ut och gör en kontrollmätning av ditt tak.

Installation

Vi gör installationen enkel för dig och kan ta hand om hela takbytet med totalentreprenad. Elen installeras av ett företag registrerat hos elsäkerhetsverket för verksamhetstypen elproduktion.

Använd din solel

Den el som dina solceller producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet.

Sälj överskottet

Den el du inte använder levereras automatiskt ut på elnätet. Detta kallas överskottsel och den kan du sälja till ett elhandelsföretag.

Vill du ta reda på hur mycket solel ditt tak kan producera?

SOLCELLSKALKYLATOR Kontakta oss

En gyllene chans att byta tak!

Solcellstaket Midsummer SLIM är en kombination av ett elegant plåttak och diskret designade solpaneler. Just nu bjuder vi på plåttaket!