Specifikationer

Falsbredd: 360 mm
Längd: Upp till 12 meter.
Vikt: 4,2 kg/m2
Profilhöjd: 35 mm
Plåttjocklek: 0,6 mm

INSTALLATION

Vårt plåttak är ett enkelfalsat plåttak med en unik plåtprofil som ger god vindtålighet och snabb installation. Profilen har en unik monteringsprincip som reducerar antalet fästpunkter och den har inga synliga infästningar. Profilen har inga lösa delar utan kantprofilen tjänar både som fästlist och låsning för nästa plåt i samma moment. Infästningen sker med montageskruv i de förstansade hålen, som ligger i fästskenan. Genom att plåten inte har någon fast infästning på den enkelfalsade sidan kommer den alltid att kunna röra sig där oavsett temperatur och då också alltid ge en slät yta.

Taket klarar taklutningar ner till 6 grader, under 14 graders taklutning måste falsen slutas. Det görs enkelt med en falsmaskin som tillhandahålls. För bästa resultat rekommenderar vi att falsen alltid sluts, oavsett taklutning. Taket går fort att lägga både för lekmän och yrkesmän. Alla takgenomföringar såsom skorsten, takfönster, huvar och stosar ska falsas ihop av yrkesman.