Så här går det till

Bygglov

Tack vare att Midsummer Solar Roofs har solpaneler som följer byggnadens form så behövs det sen 1 augusti 2018, inom detaljplanelagt område, inte bygglov om du idag har plåttak. Men om du byter från ett annat takmaterial t.ex. tegel till Midsummer solar roofs så krävs bygglov. För installation av solpaneler utanför detaljplanelagt område krävs normalt inget bygglov.

Som tidigare gäller att bygglov krävs för installation av solpaneler på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för solcellsinstallationer inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Installation

Midsummer solar roofs är enkelt att montera för den händige lekmannen eller din hantverkare. Observera att elinstallationerna behöver göras av ett elinstallationsföretag (förr var det en behörig elektriker men nu är det ett företag med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar, som finns i Elsäkerhetsverkets offentliga register) vilket tar cirka en arbetsdag. Behöver du hjälp att hitta hantverkare i ditt område, kontakta oss så hjälper vi dig.

 

FÅ SOLCELLSSTÖD

Solcellstödet eller investeringsstöd för solceller som det formellt heter är på 20 %. Efter höständringsbudgeten 2019 är den totala budgeten för stödet 1,2 miljarder för 2019 och 835 miljoner för 2020.

LÄS MER HOS ENERGIMYNDIGHETEN

Använd din solel

Njut av din egenproducerade solel. Nedan har vi räknat fram värdet av varje egenanvänd kWh. Beräkningarna är baserade på fördelningen över året i en normalvilla i Stockholm med 25 000 kWh i årsförbrukning som visar att 60 % av elen kan användas i huset och 40 % säljas som överskott. Det beror på att förbrukningen är högre under vinterhalvåret på grund av större uppvärmningsbehov samtidigt som produktionen är lägre, under sommarhalvåret är istället produktionen från solcellerna högre än förbrukningen, vilket ger ett överskott som kan säljas.

Överskottsproduktion 1000 kWh
Spotpris (årsmedelvärde 2018) 435 kr
Energiskatt 325 kr
Rörlig del av nätavgiften (baserat på en vanligt förekommande nätavgift – kontrollera med ditt elnätsbolag) 400 kr
Moms 299 kr
Totalt värde för 1000 kWh 1494 kr
Totalt värde per kWh 1,49 kr/kWh

SÄLJ ÖVERSKOTTET

Våra beräkningar är baserade på fördelningen över året i en normalvilla i Stockholm med 25 000 kWh i årsförbrukning visar att 60 % av elen kan användas i huset och 40 % säljas som överskott.

Den ersättning du får för din sålda överskottsel är fördelad på de fem källorna nedan.

Ersättning från ditt elhandelsbolag

Det bolag som du köper el från (ditt elhandelsbolag) måste enligt lag köpa din överskottsel. Ersättning brukar vara spotpriset på elbörsen Nordpool plus eventuellt tillägg, årsmedelvärdet för spotpriset är 36 öre/kWh under 1:a kvartalet 2018. Ersättningen från ditt elhandelsbolag är momsbefriad om omsättningen från din samlade verksamhet understiger 30 000 kr/år, alltså i de flesta fall med anläggningar på villatak. Din elhandlare betalar då ut ersättning till dig utan moms. 

Skattereduktion

Skattereduktion – för fysisk och juridisk person om 60 öre per såld kWh upp till 30 000 kWh och 18 000 kr.

Ersättning för nätnytta

När du producerar och säljer el till nätet så kan den användas av dina grannar vilket minskar behovet av överföring av el längs långa sträckor, detta minskar belastningen på elnätet. För det får du ersättning för nätnytta från ditt elnätsbolag (de som äger elnätet i ditt område) på 3 – 7 öre/kWh.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje 1000 kWh som anläggningen producerar får du ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan du sälja på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Årsmedelvärdet för elcertifikat var 9 öre/kWh under 1 kvartalet 2018.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt. För varje 1000 kWh som din anläggning producerar får du en ursprungsgaranti av staten. Ursprungsgarantier säljs av elproducenter och köps av elleverantörer. Priset du får för ursprungsgarantier varierar och är i storleksordningen 1 öre/kWh.

Exempel

Överskottsproduktion 1000 kWh
Spotpris (årsmedelvärde 2018) 435 kr
Energiskatt 325 kr
Rörlig del av nätavgiften (baserat på en vanligt förekommande nätavgift – kontrollera med ditt elnätsbolag) 400 kr
Moms 299 kr
Totalt värde för 1000 kWh 1494 kr
Totalt värde per kWh 1,49 kr/kWh

KRAV FÖR ATT FÅ SÄLJA ÖVERSKOTTET

  1. Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  2. Du framställer förnybar el
  3. Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW. Normal huvudsäkring på en villa är 16 A och en normalstor anläggning på ett tak är 5 – 10 kW.
  4. Du måste vara fast ansluten till elnätet
  5. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  6. Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

BATTERIER OCH STATLIGT STÖD

För dig som vill komplettera med batterier för lagring av egenproducerade el, så säljer Midsummer solar roofs även det, kontakta oss så berättar vi mer, du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.

Även batterierna är berättigade till stöd, bidrag får ges med högst 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor. Bidragsberättigade kostnader är kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete. Stöder gäller under 2020.

Vill du ta reda på hur mycket solel ditt tak kan producera?

Gör solcellskalkylatorn Kontakta oss