Kivik

  • Installerad toppeffekt 3,4 kW
  • Uppskattad årsproduktion 3200 kWh med 8 graders taklutning och tak som vetter åt sydöst
  • Takyta 52 m²
  • Totalt 34 st solpaneler, 17 st 4,3 x 0,35 m solpaneler och 17 st 2 x 0,35 m solpaneler.