Enköping

  • Installerad toppeffekt 3,5 kW
  • Uppskattad årsproduktion 2800 kWh med 8 graders taklutning och tak som vetter åt sydväst och nordost
  • Takyta 56 m²
  • 27 st 4,3 x 0,35 m