• Höjer solpaneler värdet på mitt hus?

  Ja, enligt en studie gjord i Sverige steg snittpriset med 14%. Läs mer här

 • Kan man eftermontera era paneler på befintligt tak?

  Ja, det är möjligt. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

 • Var köper jag Midsummer solar roofs?

  Du köper det direkt av oss. Du kan kontakta oss på 08-525 096 10 eller roofs@midsummer.se

 • Kan era solpaneler monteras på papptak?

  Ja, våra solpaneler kan monteras utan plåttaket direkt på papptak.

 • Är det tillåtet att koppla bort sig från elnätet/ gå off-grid?

  Ja, det är tillåtet att vara självförsörjande på el och koppla bort sig från elnätet. Ett mer detaljerat svar är att solceller på det egna taket och energilager (batterier) inom det egna huset är enligt den praxis som finns undantaget från tillståndsplikt (enligt Förordning 2007:215 om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 1997:857).

  För att koppla bort dig från elnätet så behöver du solceller och batterier som tillsammans täcker ditt behov under hela dygnet. När du har installerat din anläggning så meddelar du ditt elnätsföretag att du vill avsluta ditt abonnemang. Kontakta oss så hjälper vi till med beräkningar. Du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.

 • Vad händer om budgeten för solcellsstödet tar slut?

  Om du inte får stödet det år du gör din installation på grund av långsam administration eller på grund av att budgeten tar slut så behandlas din ansökan följande år. Efter höständringsbudgeten 2019 är den totala budgeten för stödet 1,2 miljarder för 2019 och 835 miljoner för 2020.

 • Kan solcellerna köras baklänges för att smälta snö?

  Nej, det kan de inte.

 • Vilket väderstreck sätter man solpaneler i?

  Högst elproduktion får du om du sätter dina solpaneler i söder men även sydöst och sydväst ger hög produktion. Ju mer åt väst eller öst riktningen är desto mindre blir produktionen. Även i norrläge så genererar solpaneler el men det blir betydligt lägre.

 • Vad är en bra taklutning för solpaneler?

  Generellt i Sverige är runt 40 grader en optimal taklutning men om du har 27 graders, en vanlig takvinkel i Sverige, så minskar elproduktionen endast med 3 %. Den optimala taklutningen varierar med vilket väderstreck du vill sätta dina solpaneler i och var i Sverige du bor.

 • Vad händer om det är mulet?

  Solcellerna producerar el även om det är mulet, dock är produktionen mindre än på en helt klar och solig dag. För en hög årsproduktion är inte dygnsvariationerna viktiga utan det är antalet soltimmar per år som är avgörande. Antalet soltimmar per år på en plats brukar variera med upp till 10 %.

 • Säljer ni batterier för att lagra elen som produceras?

  Ja, med våra batterier så kan du lagra elen och använda den nattetid. Våra batterier finns i många olika storlekar mellan 200Wh – 30 kWh. Våra batterier är tillverkade med Samsungs battericeller. Till skillnad från många andra batterier så klarar våra batterier att leverera el vid strömavbrott, det kanske du förväntade dig att alla batterier gör men så är det inte. Du vet väl om att du får statligt bidrag på 60 % av kostnaderna för batteri som lagrar egenproducerad el? Kontakta oss så berättar vi mer.

  Att lagra elen från sommaren till vintern kräver däremot mkt stora energilager (t.ex. batterier) och är inte ekonomisk försvarbart i nuläget.

 • Vilka färger finns taket i?

  Solpanelerna finns i svart och plåten finns i; svart, tegelrött, mörkgrått, silver och aluzink.

 • Vilka garantier lämnar Midsummer solar roofs?

  Midsummer solar roofs garanterar 90 % av den installerade toppeffekt efter 10 år, 80 % av den installerade toppeffekt efter 25 år och lämnar 5 års produktgaranti.

 • Kan jag gå på taket med solceller?

  Ja, det kan du.

 • Hur fungerar solpaneler?

  Solpaneler består av flera solceller som kopplas samman i serie. Solceller omvandlar solenergi till el genom den fotovoltaiska effekten. När solljuset träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Varje enskild solcell ger endast en låg spänning och när cellerna kopplas samman i serie till solpaneler stiger spänningen till en lämplig nivå för elproduktion.