Vilket väderstreck sätter man solpaneler i?

Högst elproduktion får du om du sätter dina solpaneler i söder men även sydöst och sydväst ger hög produktion. Ju mer åt väst eller öst riktningen är desto mindre blir produktionen. Även i norrläge så genererar solpaneler el men det blir betydligt lägre.