Vilka färger finns taket i?

Solpanelerna finns i svart och plåten finns i; svart, tegelrött, mörkgrått, silver och aluzink.