Vad händer om budgeten för solcellsstödet tar slut?

Om du inte får stödet det år du gör din installation på grund av långsam administration eller på grund av att budgeten tar slut så behandlas din ansökan följande år. Efter höständringsbudgeten 2019 är den totala budgeten för stödet 1,2 miljarder för 2019 och 835 miljoner för 2020.