Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler består av flera solceller som kopplas samman i serie. Solceller omvandlar solenergi till el genom den fotovoltaiska effekten. När solljuset träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Varje enskild solcell ger endast en låg spänning och när cellerna kopplas samman i serie till solpaneler stiger spänningen till en lämplig nivå för elproduktion.