Är det tillåtet att koppla bort sig från elnätet/ gå off-grid?

Ja, det är tillåtet att vara självförsörjande på el och koppla bort sig från elnätet. Ett mer detaljerat svar är att solceller på det egna taket och energilager (batterier) inom det egna huset är enligt den praxis som finns undantaget från tillståndsplikt (enligt Förordning 2007:215 om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 1997:857).

För att koppla bort dig från elnätet så behöver du solceller och batterier som tillsammans täcker ditt behov under hela dygnet. När du har installerat din anläggning så meddelar du ditt elnätsföretag att du vill avsluta ditt abonnemang. Kontakta oss så hjälper vi till med beräkningar. Du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.