FAQ­ - vanliga­ frågor­ & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor. Om du har ytterligare frågor hör gärna av dig till oss, du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.

 • Hur fungerar solpaneler?

  Svar

  Solpaneler består av flera solceller som kopplas samman i serie. Solceller omvandlar solenergi till el genom den fotovoltaiska effekten. När solljuset träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Varje enskild solcell ger endast en låg spänning och när cellerna kopplas samman i serie till solpaneler stiger spänningen till en lämplig nivå för elproduktion.

 • Kan jag gå på taket med solceller?

  Svar

  Ja, det kan du.

 • Vilka garantier lämnar Midsummer solar roofs?

  Svar

  Midsummer solar roofs garanterar 90 % av den installerade toppeffekt efter 10 år, 80 % av den installerade toppeffekt efter 25 år och lämnar 5 års produktgaranti.

 • Vilka färger finns taket i?

  Svar

  Solpanelerna finns i svart och plåten finns i; svart, tegelrött, mörkgrått, silver och aluzink.

 • Säljer ni batterier för att lagra elen som produceras?

  Svar

  Ja, med våra batterier så kan du lagra elen och använda den nattetid. Våra batterier finns i många olika storlekar mellan 200Wh – 30 kWh. Våra batterier är tillverkade med Samsungs battericeller. Till skillnad från många andra batterier så klarar våra batterier att leverera el vid strömavbrott, det kanske du förväntade dig att alla batterier gör men så är det inte. Du vet väl om att du får statligt bidrag på 60 % av kostnaderna för batteri som lagrar egenproducerad el? Kontakt oss så berättar vi mer. Du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.

  Att lagra elen från sommaren till vintern kräver däremot mkt stora energilager (t.ex. batterier) och är inte ekonomisk försvarbart i nuläget.

 • Vad händer om det är mulet?

  Svar

  Solcellerna producerar el även om det är mulet, dock är produktionen mindre än på en helt klar och solig dag. För en hög årsproduktion är inte dygnsvariationerna viktiga utan det är antalet soltimmar per år som är avgörande. Antalet soltimmar per år på en plats brukar variera med upp till 10 %.

 • Vad är en bra taklutning för solpaneler?

  Svar

  Generellt i Sverige är runt 40 grader en optimal taklutning men om du har 27 graders, en vanlig takvinkel i Sverige, så minskar elproduktionen endast med 3 %. Den optimala taklutningen varierar med vilket väderstreck du vill sätta dina solpaneler i och var i Sverige du bor.

 • Vilket väderstreck sätter man solpaneler i?

  Svar

  Högst elproduktion får du om du sätter dina solpaneler i söder men även sydöst och sydväst ger hög produktion. Ju mer åt väst eller öst riktningen är desto mindre blir produktionen. Även i norrläge så genererar solpaneler el men det blir betydligt lägre.

 • Kan solcellerna köras baklänges för att smälta snö?

  Svar

  Nej, det kan de inte.

 • Vad händer om budgeten för solcellsstödet tar slut?

  Svar

  Om du inte får stödet det år du gör din installation på grund av långsam administration eller på grund av att budgeten tar slut så behandlas din ansökan följande år. Den totala budgeten för stödet är 915 mkr per år 2018 – 2020.

 • Är det tillåtet att koppla bort sig från elnätet/ gå off-grid? Om ja, hur gör jag?

  Svar

  Ja, det är tillåtet att vara självförsörjande på el och koppla bort sig från elnätet. Ett mer detaljerat svar är att solceller på det egna taket och energilager (batterier) inom det egna huset är enligt den praxis som finns undantaget från tillståndsplikt (enligt Förordning 2007:215 om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 1997:857).

  För att koppla bort dig från elnätet så behöver du solceller och batterier som tillsammans täcker ditt behov under hela dygnet. När du har installerat din anläggning så meddelar du ditt elnätsföretag att du vill avsluta ditt abonnemang. Kontakt oss så hjälper vi till med beräkningar. Du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.

 • Kan era solpaneler monteras på papptak?

  Svar

  Ja, våra solpaneler kan monteras utan plåttaket direkt på papptak.

 • Var köper jag Midsummer solar roofs?

  Svar

  Du köper det direkt av oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i sidfoten.

Så här går det till

Att installera solceller är enkelt. För att göra det ännu enklare för dig så har vi delat upp det i tydliga steg.

Läs mer