Midsummer Solar Roofs Blogg

Vanliga Frågor
Mathias Bohlin

Hur mycket el producerar solceller per år?

Många frågar oss på Midsummer solar roofs hur mycket elektricitet solceller producerar per år och månad. Det är fullt förståeligt – innan man byter till ett soltak måste man ju faktiskt vara säker på att elen täcker hemmets behov.

Läs mer